Извърщване на планови ремонти в централен офис на Мтел, гр.София