Изграждане на електроинсталацията на медицинска лаборатория Кандиларови в ж.к. Младост 2, град София

Изградихме силова, осветителна и евакуационна инсталация. Доставихме и монтирахме ключове, контакти, осветителни тела, аварийни тела. Изградихме изцяло компютърна и телефонна мрежа с доставка и монтаж на RACK шкаф и пълно оборудване за него. Доставихме и монтирахме електрическите табла и подвързахме основните консуматори към система за UPS захранване. Отремонтирахме и пуснахме в експлоатация 4-ри UPS, закупени втора употреба от лабораторията. Изградихме система за вентилация и подгряване на влизащия въздух.