Цялостно изграждане на електроинсталация на къща тип дървена конструкция в Нови Хан (София)