Реконструкция на част от слаботоковата и силнотоковата инсталации на завод Мелексис