Изграждане на резервно захранване през дизел генератор на бенз. Петрол 7116 (мотел Изток) София