Цялостно изграждане на електроинсталация на къща тип дървена конструкция в кв. Панчарево (София)