Изграждане на електро и вентилационни системи на стаи за солна терапия