Цялостно изграждане на електроинсталация на къща тип дървена конструкция в с.Волуяк (София)