Център за рехабилитация и спортно възстановителни дейности ХАРА

Доставка и монтаж на диодни системи за осветление.