Претоварна станция за балиране на смет с.Гложене, община Тетевен