Пречиствателна станция за отпадни води с. Глогово

Цялостно окабеляване на пречиствателната станция, монтаж на 11 броя ел.табла за управление на помпи, изграждане на тръбна мрежа за кабелните трасета, монтаж на стълбове за улично осветление с фотоволтаични панели и диодни осветители.