Реконструкция на тоалетни на 14 броя бензиностанции ШЕЛ

Преработка на електроинсталациите в тоалетните и предверията им, изграждане на ново осветление с диодни луни, изграждане на вентилацията и изграждане на озвучаване в предверията.