ГЕТ - гр.София, ул Отечество 25

Изградихме ново Главно Електромерно Табло за цялата сграда по изскванията на ЧЕЗ, заземителна инсталация на таблото и скарите по които минават главните захранващи кабели.