Изграждане на мълниезащита в кв.Банкя

Изграждане на система за пасивна мълниезащита на частна къща в кв.Банкя, гр.София.