Изграждане на система за видеонаблюдение на частна къща в с.Костенец

Доставихме, монтирахме и пуснахме в експлоатация система за видеонаблюдение. Монтирани бяха IP камери, с денонощно наблюдение и запис.