Реконструкция на районно осветление на бензиностанция Петрол 1112 - гр. Малко Търново