Ремонт на електроинсталация на офис на бул. Драган Цанков 31А и изграждане на инсталация в ново изградена тоалетна.