Преместване на тотем, знаци за вход и изход, и голяма светеща реклама на бензиностанция Еко – София, кв.Младост 2. Прекарване на нови кабели и преработка на табло.