Цялостна реконструкция на електроинсталацията на бензиностанция „ШЕЛ-Почивка“ град Варна

Направихме цялостна реконструкция на осветителната инсталация, доизградихме нова силова и осветителна инсталация в новите помещения, доставихме нови осветителни тела и преработихме основно ГРТ-то по новата еднолинейна схема за обекта. Доставихме и изградихме нова заземителна инсталация.