Оборудване на офис сграда в кв. Хладилника с осветителни тела, ключове, контакти и изграждане на компютърна мрежа.