Реконструкция на няколко зали и изграждане на ново производствено хале на фирма Райхле и Де Масари България.