Изграждане на компютърна мрежа в два кабинета за обучение на студенти в ТУ-София, специалност ИТ