Доставка на електроматериали и изграждане на компютърна мрежа в офис на архитекти – фирма Алпина Дизайн ЕООД.