Изграждане на системи за контрол на достъп и видеонаблюдение в офис на фирма Milestone.