Изграждане на система за видеонаблюдение на частна къща в кв. Бояна, град София.