Доставка на материали и изграждане на инсталации на частна къща в с. Елещница