Доставка на материали и изграждане на инсталации на офис на фирма ФИБ Трейдинг ЕООД - град София