Цялостно електроизграждане и доставка на електроматериали на бензиностанция Петрол – Хасково.