Цялостно електроизграждане и доставка на електроматериали на бензиностанция Петрол – Кулата.