Цялостно електроизграждане и доставка на електроматериали на бензиностанция OMV – Белозем.