Подмяна на осветление и направа на ново табло с авт. предпазители в подземно укритие на Министерство на икономиката и енергетиката.