Изграждане на системи за автоматично проветрение и надуване на стени и покрив на оранжерия в град Велинград.