Подмяна на цялото аварийно осветление на ОДЗ Сърничка – гр. София, кв. Младост 4