Цялостно изграждане на електроинсталация, компютърна мрежа и доставка на материали на интерактивно стрелбище пред “The MALL” гр. София