Доставка, направа и монтаж на ел. табла на офис сграда на ул. Сребърна в град София