Цялостно изграждане на електроинсталацията на частна еднофамилна къща в с. Кралев Дол (Перник)