Банка ДСК - клон Перник

Извършихме цялостна подмяна на осветлението на двата етажа на които се работи с клиенти.