Цялостно изграждане на електроинсталация на общинска къща в кв.Горна Баня, гр.София

Изградихме изцяло нови инсталации - силова, осветителна, компютърна мрежа и пожароизвестителна система.

Направихме нови табла - главно и две етажни.

Доставихме и монтирахме изцяло диодно (LED) осветление и аварийно такова.

Направихме мълниезащитна инсталация.