Реконструкция на електроинсталациите на бензиностанции Петрол в гр. Асеновград и с. Черноочене