Преработка на осветителната инсталация на хале на Килер.бг и поставяне на електромерно табло