Реконструкция на осветителната инсталация на сграда на Виваком в гр. Самоков