Изграждане на нова електроинсталация и СОТ в нова стоматологична клиника Антикаджиев