Изграждане на цялостна кабелна мрежа за система за контрол на достъп на х.Рила, Боровец