Цялостно изграждане на електроинсталация на пункт за технически прегледи в кв.Дружба, гр.София