Изграждане на система за видеонаблюдение на бояджииски цех в с.Железница (София)