Цялостно изграждане на електроинсталация на къща тип дървена конструкция в с.Шаново (гр.Мъглиж)