Изграждане на електро и СКС инсталациии на офис на фирма за борсова търговия.