Извършване на цялостна реконструкция на електроинсталациите на кухня и столова в завод R&M