Цялостно електроизграждане на инсталациите на Бензиностанция и газстанция в гр.Карнобат