Цялостно изграждане на електроинсталация на заведение "Фрагмент" на ул. Стефан Караджа 8, гр.София